Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BEAVATOTTAK TANÁCSÁNAK ÜZENETE - II.

2010.02.02

SZ.K. 2010. FEBRUÁR 01.

 

 

A NEMZET ÖSSZEFOGÁSA:

 

MINDEN BEAVATOTTNAK AZ ISTENI SZERETETT SZOLGÁLATÁT KELL FELVÁLLALNIA. LE KELL GYŐZNIE ÖNMAGÁT – A FÖLDI KÍSÉRTÉSEKET – FEL KELL EMELKEDNIE AZ ISTENI TALAPZATRA. A TISZTA FORRÁSBÓL KELL TÁPLÁLKOZNIA - ÉLNIE – MÁSOKAT SEGÍTENIE – HOGY A MAGYAR NEMZET MEGÚJULJON. ÚJRA A SPIRITUÁLIS VEZETŐ SZEREPÉT VISSZAKAPJA.

ELSŐ LEGYEN A VILÁGBAN – A FÖLDÖN – AKI SZOLGÁLJA A SZERETETTET – A BÉKÉT – A VILÁGBÉKÉT.

ÚJRA TANÍTJA ÉS OKTATJA A FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETETTET – A BEAVATOTTSÁGÁVAL UTAT MUTAT MINDENKINEK – A ISTENI SZERETETT ÁLTAL. MEGGYÓGYÍTJA – A FÁJÓ SZÍVEKET - A FÁJÓ-SAJGÓ LELKEKET – A TISZTA FORRÁSBÓL MERÍT ÉS EZÁLTAL MUTAT MINDENKINEK UTAT.

MEGSZÜNTETI A BETEGSÉGEKET – FELSZÁMOLJA A FÖLDI KÍSÉRTÉSEKET – ELINDUL A TISZTA PÉLDÁJÁVAL UTAT MUTATNI MINDENKINEK – MINDEN NEMZETNEK.

 

FELVÁLLALJA A TISZTA ÖNZETLENSÉGET – A SEGÍTŐ KÉSZSÉGET – A FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETETT ÚTJÁT MUTATJA MEG MÁSOKNAK. AZ ÖRÖKSÉGÜNKET AMELYET AZ ŐSEINK HAGYTAK RÁNK – FELVÁLLALJUK.

WASS ALBERT MUNKÁI ALAPJÁN AMELYET Ő ÖSSZEGYŰJTÖTT ÉS PUBLIKÁLT – UTAT MUTATOTT AZ EGÉSZ NEMZET SZÁMÁRA. MERJÜK FELVÁLLANI A TISZTA ÖRÖKSÉGÜNKET. A TISZTA – ÖNZETLEN SZERETETTET – AMELLYEL MÁSOKÉRT TESZÜNK.

 

ŐSEINK TISZTÁN ÉS ŐSZINTÉN TETTÉK A FELADATUKAT ISTENÜNKÉRT – NEMZETÜNKÉRT – NÉPÜNKÉRT – ORSZÁGUNKÉRT – HAZÁNKÉRT – CSALÁDJAINKÉRT – ÖNMAGUKÉRT. EBBEN A SZELLEMBEN ÉLTEK ÉS ALKOTTAK.

AZ UTOLSÓ CSEPP VÉRÜKIG – UTOLSÓ SZÍVDOBBANÁSUKIG – UTOLSÓ LEHELLETÜKIG. EZÉRT ÉLTEK ÉS ALKOTTAK.

MINDENT – AMIT RÁNK HAGYTAK AZT TOVÁBB KELL ADNI A MOSTANI NEMZEDÉKNEK.

NINCS PÉLDA MOST ELŐTTÜK – HÁT ADJUK ÁT AZT AMIT MI KAPTUNK.

ÚGY ÉLNI ÉS PÉLDÁT MUTATNI A TISZTA ÖNZETLENSÉGBŐL A TISZTA ÖNZETLENSÉGBŐL – A TISZTA SZERETETTBŐL – A TISZTA PÉLDAMUTATÁSBÓL.

ERRE KÉR ÉS UTAT MUTAT A MÚLTUNK.

 

MERJÜK FELVÁLLALNI A SZERETETT SZOLGÁLATÁT ÉS PÉLDAMUTATÁSÁT. EZ NEM KERÜL SEMMIBE – DE AMIKOR ELJÖN A SZÁMADÁS ÓRÁJA TISZTÁN OTT TUDJUNK ÁLLNI ÉS SZEMBENÉZNI AZ ISTENI SZERETETTEL: MEGPRÓBÁLTAM ÚGY ÉLNI – AHOGY A LELKIISMERETEM – A SZÍVEM – A KÜLDETÉSEM – AZ ŐSÖK PÉLDÁJA DIKTÁLT.

NYUGODTAN TUDJUNK ELMENNI A A FÖLDRŐL – VALAMIT TETTÜNK ÉS HAGYTUNK MAGUNK UTÁN A KÖVETKEZŐ NEMZEDÉKNEK.

SEGÍTSÜNK A GYERMEKEINKNEK – A FIATALJAINKNAK – MUTASSUK MEG A HELYES UTAT – AZ ŐSI BEAVATOTTSÁGUNKKAL – AMIT A SZÍVÜNKBEN – A VÉRÜNKBEN – A DNS-ÜNKBEN – A KROMOSZÓMÁINKBAN HORDOZUNK.

A TISZTA ÖNZETLENSÉG – A TUDATOS GONDOLKODÁSUNK – A KRISTÁLYTUDATOSSÁGUNK – A SZÍVÜNK SZERETETTE SUGAL – AZT PRÓBÁLJUK ÁTADNI.

 

AZ ANYÁK FOGJANAK ÖSSZE – A CSALÁDJAIK ÉRDEKÉBEN. MUTASSUK MEG EGYÜTT – HOGYAN IS KELL JÓL SZERETNI – TENNI ÉS UTAT MUTATNI MÁSOKNAK.

KEZDJÜK EL A TUDATOS SZERETETTÜNK ÉS ÖRÖKSÉGÜNK ÁTADÁSÁT.

TISZTA SZÍVVEL IMÁDKOZZUNK MÁSOKÉRT – A NEMZETÜNKÉRT – AZ ORSZÁGUNKÉRT – A CSALÁDJAINKÉRT – A CSODÁKAT TEGYÜK MEG MI MAGUNK.

 

KÉPESEK VAGYUNK CSODÁT TENNI – HISZEN BENNÜNK VAN.

A CSODA A SZERETET CSODÁJA.

EZ A MI ÖRÖKSÉGÜNK – A TISZTA ÖNZETLENSÉG – A MÁSOKÉRT VALÓ CSELEKVÉS ÉS TENNI AKARÁS. AMIKOR SEGÍTÜNK MÁSOKNAK LEDOLGOZNI A KARMÁJUKAT – A TISZTA SZERETETT ÉS ÖNZETLENSÉG ÚTJÁT TUDJUK MEGMUTATNI.

A VÉRÜNKBEN VAN A MI ÖRÖKSÉGÜNK - AZ EGYETEMES ISTENI SZERETETT. A TISZTA MUSTÁRMAGNYI HITÜNK. HISZEN A MAG NÉPE VAGYUNK – AKI A SZERETETT MAGJÁT ADJA ÁT MÁSOKNAK.

AZ ÁTADOTT MAGOK KICSÍRÁZNAK – VIRÁGOT – RÓZSÁKAT FAKASZTANAK ÉS MAGOT ÉRLELNEK.

A TISZTA MAG TISZTA VIRÁGOT ÉRLEL – AMELY ÖNZETLENÜL ÉS TISZTÁN ONTJA ILLATÁT ÉS SZERETETTÉT MÁSOKNAK.

SZOLGÁL ÉS UTAT MUTAT MÁSOKNAK.

EZ A SZOLGÁLAT TESZ BENNÜNKET NEMESSÉ ÉS ELSZÁNTTÁ. A MAG SZERETETTE - AMELY A MI ÖRÖKSÉGÜNK!

EZT ÁPOLJUK ÉS ÖNZETLENÜL LOCSOLJUK – HA TÁPLÁLJUK MAGUNKBAN ÉS MÁSOKBAN.

 

2010. MÁRCIUS 15.-ÉN A HŐSÖK TERÉN 11 ÓRAI KEZDÉSSEL FOGJUK MEG EGYMÁS KEZÉT ÉS IMÁDKOZÁSSAL – ÖSSZEFOGÁSSAL INDÍTSUK EL A MAG SZERETETT ÉS BÉKE KÖRÉT AZ ORSZÁGBAN ÉS A VILÁGBAN.

A SZÉTSZÓRT MAGOK – MAGYAROK – ÖSSZEFOGJANAK ENNEK A NAPNAK A TISZTELETÉRE ÉS NYÍLVÁNÍTSÁK KI A VÉGTELEN SZERETETTÜKET EGYMÁS FELÉ ÉS A TÖBBI NÉPEK ÉS NEMZETEK FELÉ.

FOGJUNK ÖSSZE – HOGY AZ EGYETEMES ISTENI SZERETETT GYŐZZÖN A VILÁGBAN.

AZ ŐSI BEAVATOTTSÁG – A TISZTA SZERETETT – AMELY MINDIG IS TÁPLÁLTA EZT A NÉPET ÉS NEMZETET – HOGY MEGMUTASSA ÚJRA – AZ A MÉRHETETLEN „CSODA SZERETETT” VAN BENNE – MINT ŐSEINKBEN. AKIK AZ ÖSSZEFOGÁST – A „VAK HITET” - VÉGTELEN SZERETETT ADTÁK ÁT MÁSOKNAK.

EZ AZ EGYETEMES SZERETETT – EGYETEMESSÉ TESZI AZ EGÉSZ VILÁGOT. AMELY ÖSSZEFOG ÉS EGYET AKAR: BÉKÉT ÉS VÉGTELEN SZERETETTET AZ EGÉSZ FÖLDÖN!

EBBEN LEGYÜNK NAGGYÁ ÚJRA A RÉGI „SPIRITUÁLIS ŐSI-MAG NÉP” LEGYÜNK – AKIK SZOLGÁLJÁK ÉS ADJÁK A SZERETETT EREJÉT.

AKIK A MÉRHETETLEN HITÜKKEL – SZERETETTÜKKEL UTAT MUTATNAK MINDENKINEK A FÖLDÖN. MÁSOKÉRT TESZNEK – CSAK UTÁNA ÖNMAGUKÉRT – HISZEN EZ AZ ÖNZETLENSÉG HOZZA MEG ENNEK A MAG NÉPÉNEK AZ ISTENI GONDOSKODÁST – AMELYET ANNYI ÉVE – ANNYI ÉVEZREDEN ÁT NEM ÉLVEZHETETT.

 

ITT A HŐSÖK TERÉN ÁLDÓ IMÁDSÁG MELLETT MONDJUK PETŐFI SZAVAIT - „UNOKÁINK LEBORULNAK ÉS ÁLDÓ IMÁDSÁG MELLETT MONDJÁK EL SZENT NEVEINKET”. ENNEK A SZENT-NAPNAK AZ EMLÉKÉRE INDÍTSUK EL A FEHÉR SZERETETT ÉS BÉKE KÖRÉT – AMELY MINDENKINEK PÉLDÁT MUTAT – ÖSSZEFOGÁSBÓL – EGYSÉGBŐL – SZERETETTBŐL – BÉKESSÉGBŐL – MÁSOKÉRT VALÓ TENNI AKARÁSBÓL.

EZZEL ÖSSZEFOGJA A MAGYAR NEMZETET - PÉLDÁT – IRÁNYT MUTAT SZÁMÁRA ÉS MINDENKI SZÁMÁRA – AZ EGÉSZ VILÁGNAK.

 

WASS ALBERT – CSODA TÖRTÉNT:

 

GERGELY TESTVÉR

 

PÁLOS VOLT-E, AVAGY FERENCES? MA MÁR AZT SEM TUDJA SENKI. HISZEN NYOMÁT CSUPÁN KÉT ÍROTT FÖLJEGYZÉS ŐRZI EBBEN A GYORSAN VÁLTOZÓ EMBERI VILÁGBAN. EGYIKET OTT LELHETJÜK MEG A MEXIKÓI ÁLLAMI MÚZEUMBAN. NÉHÁNY ELMOSÓDOTT SOR MINDÖSSZE, AMIT A HÍRES FÖLFEDEZŐ KATONA, FRANCISCO VASQUEZ DE CORONADO ÍRÓDEÁKJA KÖRMÖLT RÁ URA PARANCSÁRA A „FÖLJEGYZŐ SZÁMADÁSOK” 27. LAPJÁRA ILYEN MÓDON:
„AMA GERGELY TESTVÉRT PEDIG TISZTELETLEN ÉS MAKACS MAGAVISELETE MIATT A CSAPAT ÉRDEKÉBEN KIKÖZÖSÍTENI KÉNYSZERÜLTEM, KERESZTÉNYI CSELEKEDETÜL ENGEDÉLYEZVE SZÁMÁRA EGY HERÉLT ÖSZVÉRT, KÉT VIZESTÖMLŐT ÉS HÁROM NAPI ÉLELMET, HOGY HITVÁNYUL EL NE VESSZEN.”
ÍRTÁK VOLT EZT AZ ÚRNAK 1541. ESZTENDEJÉBEN, EGY BIVALYBŐR SÁTORBAN, VALAHOL AZON A VIDÉKEN, AMIT MA ÚJ-MEXIKÓNAK NEVEZNEK.
NEM NAGYON MESSZE ONNAN, A „ZUNI” INDIÁNOK SZIKLÁS HEGYEI KÖZÖTT ÁLL A MÁSIK ÍROTT EMLÉK. MAGÁNYOS HEGYCSÚCSON, SZIKLÁBÓL KIFARAGOTT ÓRIÁSI KERESZT LÁBÁHOZ VÉSVE HIBÁS ÓSPANYOL NYELVEN:
„ITT NYUGSZIK GREGORIO HOLLÓSI, MINDEN EMBER TESTVÉRE, AKI A SÖTÉTBEN ÉLŐKHÖZ VILÁGOSSÁGOT HOZOTT.”
E KÉT FÖLJEGYZÉS KÖZÖTT EGY NAGYSZERŰ MAGYAR EMBER ÉLETE REJTŐZIK, DE MÁR CSAK ÚGY LEHET ÖSSZESZEDNI, SZÁLANKÉNT, ZUNI-FÖLDÖN. TÁBORTÜZEK MELLETT, SZÁJRÓL-SZÁJRA MEGŐRZÖTT, ÖSSZEKUSZÁLT MONDÁK FORMÁJÁBAN. HÁROM HETET TÖLTÖTTEM ENNEK A SZŰKSZAVÚ, HEGYEKBE HÚZÓDOTT INDIÁN TÖRZSNEK A SZÁLLÁSAIN, S AMIT MEGTUDTAM, ÖSSZESZŐTTEM, ÍME TOVÁBB ADOM.
CORONADO A REGEBELI „HÉT EZÜSTVÁROS”-T KERESTE PÁNCÉLBA ÖLTÖZÖTT CSAPATAIVAL S KÍSÉRETÉBEN NÉHÁNY TÉRÍTŐ SZERZETES AZ INDIÁNOKAT IGYEKEZETT MEGNYERNI A KERESZTÉNYSÉG SZÁMÁRA. IGYEKEZETÜK AZONBAN MEDDŐ VOLT. HISZEN AMÍG ŐK A SZERETET ISTENÉRŐL BESZÉLTEK A VADAKNAK, AZALATT A FEHÉR EMBER KARDOS, PÁNCÉLOS KÉPVISELŐI A LEGEMBERTELENEBB KÍNZÁSOKKAL IGYEKEZTEK RÁVENNI A FOGSÁGUKBA ESETT INDIÁNOKAT, HOGY MUTATNÁK MEG AZ UTAT A „HÉT EZÜSTVÁROS” FELÉ. S MERT A KÍNZÁS SEM TUDTA MEGTÖRNI ŐKET, DÚLTAK, ÉGETTEK, GYILKOLTAK ÉS RABOLTAK A SPANYOLOK, AMERRE CSAK ÚTJOK VEZETETT.
ÚGY LÁTSZIK, EZEK ELLEN A KÍNZÁSOK ÉS RABLÁSOK ELLEN EMELTE FÖL TÖBBSZÖRÖSEN A SZAVÁT HOLLÓSI GERGELY TESTVÉR, MÍG VÉGÜL IS A FŐPARANCSNOK MEGELÉGELTE A NYAKASSÁGÁT, ELKERGETTE MAGÁTÓL, BE A VADONBA EGYEDÜL, EGY ÖSZVÉRREL S HÁROMNAPI ÉLELEMMEL. AMI EZUTÁN TÖRTÉNT, AZT AZ INDIÁNOK LEGENDÁI ÍGY MESÉLIK EL:
EGY NAPON FÁRADT, SOVÁNY FEHÉR EMBER JELENT MEG A ZUNI NÉP SZIKLASZÁLLÁSAI FELÉ VEZETŐ ÖSVÉNYEN. AZ ŐRÖK ELFOGTÁK, MEGETETTÉK, S FŐNÖKÜK ELÉ VITTÉK. MIUTÁN A ZUNIAK NYELVÉT NEM ÉRTETTE AZ IDEGEN, A SÍKSÁGBELI PUEBLÓK BESZÉDJÉVEL KÉRDEZTE MEG TŐLE A FŐNÖK:
– A FEHÉR EMBER NÉKÜNK ELLENSÉGÜNK. MI AZ OKA ANNAK, HOGY NÁLAD NINCSEN FEGYVER?
– ÉN AZ EGY IGAZ ISTENT HOZTAM MAGAMMAL, HOGY MEGTANÍTSAM NEKTEK AZ Ő HITÉT. – FELELTE AZ IDEGEN.
– A FEHÉR EMBER ISTENÉRŐL HALLOTTAM MÁR, – MONDTA HARAGOSAN A FŐNÖK, – KETTŐS NYELVE VAN ÉS HAZUG, MINT A KÍGYÓ! EGYIK NYELVÉVEL SZERETETRŐL ÉS BÉKESSÉGRŐL BESZÉL, A MÁSIKKAL GYILKOL ÉS RABOL. A MI ISTENEINK JOBBAK ENNÉL. NEM HAZUDNAK!
– AKIKRŐL TE BESZÉLSZ, AZOKNAK CSAK A BŐRÜK SZÍNE FEHÉR, A LELKÜK FEKETE, MINT AZ ÉJSZAKA, – FELELTE SZELÍDEN AZ IDEGEN, – S BÁR ISTEN KÖVETŐINEK VALLJÁK MAGUKAT, ANNYIT SEM TUDNAK RÓLA, MINT AZ OKTALAN ÁLLAT. AZ IGAZSÁGOS ISTEN MEGBÜNTETI ŐKET, HA ELJÖN AZ IDŐ.
A FŐNÖK, MEG A TANÁCSOT ÜLŐ VÉNEK HALLGATTÁK AZ IDEGEN SZELÍD SZAVAIT, S MERT MAGUK IS BÉKESSÉGES EMBEREK VOLTAK, DOLGOS EZÜSTMÍVESEK, KIKNEK HÍRE MESSZI DÉLRE AZ INKÁK ORSZÁGÁIG IS ELÉRT, VÉGÜL IS ÚGY DÖNTÖTTEK, HOGY OTT MARADHAT KÖZÖTTÜK S BESZÉLHET A SZELÍD ISTENRŐL, MÍG KEDVE TARTJA.
ÍGY AZTÁN GERGELY TESTVÉR OTT MARADT A ZUNIK KÖZÖTT. MEGTANULTA NYELVÜKET, SZOKÁSAIKAT S TANÍTGATTA ŐKET A SZELÍD ISTEN HITÉRE. MÁR HARMADIK ÉVE ÉLT OTT, AMIKOR A SPANYOL PÁNCÉLOSOK ÚJRA MEGJELENTEK. JÖVETELÜKET VÉRFAGYASZTÓ HÍREK ELŐZTÉK MEG. NAPONTA ÉRKEZTEK IDEGEN TÖRZSBELI MENEKÜLTEK, KIK ELEVENEN MEGNYÚZOTT EMBEREKRŐL, HALÁLRA KORBÁCSOLT ASSZONYOKRÓL ÉS RABSÁGBA HURCOLT HAJADONOKRÓL TUDTAK S A VALLATÓ KÍNZÁSOK EZERSOK VÁLTOZATÁRÓL.
A ZUNI NÉP FÖLKÉSZÜLT A HARCRA. ÁLDOZATOT MUTATTAK BE A HARCI ISTENEKNEK, ELJÁRTÁK A HALÁLBA MENŐK TÁNCÁT, S MIKOR MINDEZZEL ELKÉSZÜLTEK, A FŐNÖK MAGA ELÉ HIVATTA A SÁPADTARCÚ IDEGENT:
– TE BESZÉLTÉL A MAGAD ISTENÉRŐL, MI HALLGATTUNK TÉGED, ÉS NEM BESZÉLTÜNK. MOST A MI ISTENEINK FOGNAK BESZÉLNI A FEGYVEREK EREJÉVEL. NYISD KI A SZEMEDET IDEGEN, ÉS LÁSD!
A SZIKLASZÁLLÁSOK ÉS EZÜSTBÁNYÁK ALATT, A VÖLGYKATLAN MÉLYÉBEN ÜTKÖZTEK MEG A ZUNIK A BETOLAKODÓKKAL. DE A HADI SZERENCSE A SPANYOLOKKAL VOLT, KIKET MEGVÉDETT A PÁNCÉL A NYILAKTÓL ÉS LÁNDZSÁKTÓL.
A ZUNI HARCOSOK FELE OTT VÉRZETT EL A VÖLGYBEN, MÍG A MARADÉK SEREG A SÚLYOSAN SEBESÜLT FŐNÖKKEL VISSZAMENEKÜLT A HEGYEK KÖZÉ. MIKOR A FŐNÖKÖT BIVALYBŐRÖN HOZTÁK HAZA A SZÁLLÁSRA, GERGELY TESTVÉR BEKÖTÖZTE A SEBEIT, S TÉRDRE BORULVA IMÁDKOZOTT A SEBLÁZAS BETEG MELLETT.
– KIVEL BESZÉLSZ EZEN A KÜLÖNÖS NYELVEN? – KÉRDEZTE A SEBESÜLT FŐNÖK.
– ISTENNEL, AKI MINDANNYIUNK ATYJA. – FE-LELTE GERGELY.
– KÉRD MEG EZT A TE ISTENEDET, HOGY MENTSE MEG A ZUNI NÉPET A PUSZTULÁSTÓL, – NYÖGTE A SEBESÜLT, – A MI ISTENEINK NEM HALLGATTAK MEG MINKET.
GERGELY IMÁDKOZOTT. S AMIKOR A PÁNCÉLOSOK MEGJELENTEK A SZOROSBAN, HOGY HALÁLT ÉS ROMBOLÁST VIGYENEK FÖL A ZUNI SZÁLLÁSOKBA, GERGELY ÉG FELÉ EMELT KAROKKAL ÁLLT A SZIKLAPEREM SZÉLÉN, S ISTENHEZ FOHÁSZKODOTT VÉDELEMÉRT. EGYSZERRE CSAK FÜST ÉS TŰZ CSAPOTT FÖL A SZOROS FÖLÖTTI HEGYCSÚCSBÓL, MEGREMEGETT A HEGY, S LÁNGFOLYAM ZÚDULT ALÁ A BETOLAKODÓKRA. FÜST BORÍTOTT BE MINDENT. REMEGETT A FÖLD. S MIRE A FÜST ELSZÁLLT S A FÖLD BELSEJE LECSÖNDESEDETT: ELTŰNT A SZO-ROS ÉS NYOMA SEM MARADT A SPANYOLOKNAK.
– BESZÉLJ NEKÜNK A TE ISTENEDRŐL, AKI MÉG A HEGYEKNEK IS PARANCSOL, – MONDTA AZON AZ ESTÉN A FŐNÖK A TÁBORTŰZ MELLETT, S GERGELY TESTVÉR MEGKERESZTELTE A ZUNIAKAT AZ ÚRNAK NEVÉBEN. EZ VOLT AZ ELSÕ INDIÁN TÖRZS, MELY A MAGA SZABAD AKARATÁBÓL FÖLVETTE A KERESZTÉNY HITET.
A HÁLÁS ZUNIAK SZIKLAKÖVEKBŐL TEMPLOMOT ÉPÍTETTEK GERGELYNEK AZON A SZIKLAPEREMEN, AHOL AZ ISTEN MEGHALLGATTA FOHÁSZKODÁSÁT, S A JÓ GERGELY MÉG MAJDNEM NEGYVEN ÉVIG ÉLT AZ INDIÁNOK KÖZÖTT.
A MONDA SZERINT VADÁLLATOKAT SZELÍDÍTETT MEG, HALÁLOS BETEGEKET GYÓGYÍTOTT, S GYÖNYÖRŰSÉGESEN SZÉP ÉLETET ÉLT.
A SZÁJHAGYOMÁNY MA IS EMLEGETI, HOGY EGYSZER EGY BOGYÓSZEDŐ KISLÁNY ELTÉVEDT AZ ERDŐBEN, S SZÜLEI KÉT TELJES NAPIG VÁRTÁK VISSZATÉRTÉT, MÍG VÉGÜL IS ELMENTEK A FEHÉR SZENTHEZ, SEGÍTSÉGÉRT. AZ RÁAKASZTOTTA EGY HEGYIOROSZLÁN NYAKÁRA A KISLÁNY PAPUCSÁT, S ELKÜLDTE A VADÁLLATOT AZ ERDŐBE. AZTÁN LETÉRDELT, ÉS ADDIG IMÁDKOZOTT, AMÍG A HEGYIOROSZLÁN SÉRTETLENÜL HAZAVEZETTE AZ ELTÉVEDT GYERMEKET.
„AZ ÚR HATALMA AKKORA, HOGY MÉG EGY VADÁLLAT ÚTJÁN IS KI TUDJA MUTATNI JÓSÁGÁT ÉS KEGYELMÉT AZOK IRÁNT, AKIKET SZERET. S AZ ÚRISTEN MINDENKIT SZERET, AKINEK TISZTA A SZÍVE.”
EZEKET TANÍTOTTA HOLLÓSI GERGELY AZ ŐSERDŐK INDIÁNJAINAK.
1580-BAN DON JUAN DE ONATO KORMÁNYZÓ ÚJRA MEGKÍSÉRELTE ÚJ-MEXIKÓ HEGYEINEK MEGHÓDÍTÁSÁT. A BÉKESSÉGSZERETŐ ZUNIK GERGELY TESTVÉR ÚTJÁN EGYEZSÉGET KÖTÖTTEK A SPANYOLOKKAL. AZ EGYEZSÉG SZERINT AZ INDIÁNOK EGY BIZONYOS MENNYISÉGŰ EZÜST BESZOLGÁLTATÁSÁT VÁLLALTÁK, S EZZEL SZEMBEN ONATO KORMÁNYZÓ KÖTELEZTE MAGÁT, HOGY ELISMERI A ZUNI NÉP ÖNÁLLÓSÁGÁT ÉS FÜGGETLENSÉGÉT A SPANYOL TARTOMÁNYON BELÜL. AZ EGYEZSÉG ELLENÉRE NÉHÁNY ÁTVONULÓ SPANYOL ZSOLDOS ELRABOLT EGY FIATAL LEÁNYT. FELBŐSZÜLT ROKONOK KÖVETTÉK A CSAPATOT, KISZABADÍTOTTÁK A LEÁNYT ÉS LEMÉSZÁROLTÁK A RABLÓKAT. A JELENTÉS AZONBAN ÚGY MENT A KORMÁNYZÓHOZ, HOGY A ZUNIK SZEGTÉK MEG A BÉKESZERZŐDÉST. EMIATT AZTÁN ONATO MEGTORLÓ HADJÁRATOT RENDELT EL ELLENÜK.
A MEGTORLÓ CSAPATOKAT EGY KAPZSISÁGÁRÓL ÉS KÖNYÖRTELENSÉGÉRŐL ISMERT FÕTISZT VEZETTE, AKI SAJÁT MAGA TERVELTE KI A LEÁNYRABLÁST IS, HOGY ILYEN MÓDON MEGSZEREZHESSE MAGÁNAK A ZUNIAK HÍRES EZÜST KINCSEIT.
A SZOROSAN ÁTVEZETŐ ÚT HELYETT, AMIT A LÁVA BETEMETETT, AKKOR MÁR ÚJ ÚT VEZETETT FÖL A ZUNI SZÁLLÁSOKHOZ, AMIT NEHÉZ ÉS HOSSZÚ MUNKA ÁRÁN VÁJTAK A SZIKLÁBA. KÖZEL A VÖLGYHÖZ, EGY TÁTONGÓ SZAKADÉK FÖLÉ FÜGGŐHIDAT ÉPÍTETTEK. ENNÉL A FÜGGŐHÍDNÁL ÁLLTA EL ÚTJÁT A NÉGYSZÁZ FŐBŐL ÁLLÓ PÁNCÉLOS CSAPATNAK GERGELY TESTVÉR EGYMAGA.
– KERESZTÉNYEKRE AKARTOK KEZET EMELNI? – KÉRDEZTE AZ ŐSZ SZERZETES. – NEM LÁTJÁTOK AZ ÚR TEMPLOMÁT ODAFÖNT?
A PARANCSNOKLÓ FŐTISZT A SZEMÉBE NEVETETT:
– MEGÍGÉREM NEKED, ÖREG, HOGY A TEMPLOM LESZ AZ EGYETLEN ÉPÜLET, AMI ÁLLVA MARAD, MIRE A NAP LEMEGY!
– DE, URAM, – KÖNYÖRGÖTT GERGELY, – A NÉP ÁRTATLAN, TE MAGAD TUDOD EZT LEGJOBBAN! AZOK SZEGTÉK MEG A SZERZŐDÉST, AKIK ELRABOLTÁK A LEÁNYT!
– HAZUGSÁG! – FÖRMEDT RÁ A TISZT. – AZ INDIÁN NEM EMBER KÜLÖNBEN SEM, CSAK ÁLLAT. FÉLRE AZ ÚTBÓL, BARÁT!
AZ ÖREG SZERZETES FÖLEMELTE A FEJÉT ÉS HANGJA MENNYDÖRGÖTT A SZIKLÁK KÖZÖTT:
– BŰNÖS EMBER VAGY, ÉS GONOSZSÁG VAN A TE SZÍVEDBEN, PARANCSNOK! S BIZONY MONDOM, HA RÁLÉPSZ ERRE A HÍDRA, BŰNEID SÚLYA ALATT LESZAKAD AZ, MERT AZ ÚR MINDENEKNÉL HATALMASABB!
– AKKOR TE IS VELEM JÖSSZ A HÍDRA, VÉN SZEMFORGATÓ, – KACAGOTT A TISZT, S A TE KEGYESSÉGED MAJD ELLENSÚLYOZZA AZ ÉN BŰNEIMET!
AZZAL MAGA ELŐTT KÉNYSZERÍTVE GERGELYT, CSAPATAINAK INTVE RÁLÉPETT A HÍDRA.
A HÍD KÖZEPÉRE ÉRVE GERGELY MEGÁLLT, ÖSSZETETTE A KEZEIT IMÁRA, ÉS FÖLNÉZETT AZ ÉGRE. A KÖVETKEZŐ PILLANATBAN A HÍD HATALMAS ROBAJJAL LESZAKADT, S MAGÁVAL VITTE A MÉLYSÉGBE A PARANCSNOKOT, A PÁNCÉLOS KATONÁKAT S AZ ÖREG SZERZETEST. ÍGY MENTETTE MEG AZ ÚRISTEN GERGELY KÉRÉSÉRE MÁSODSZOR IS A ZUNI NÉPET A VÉRENGZŐ ZSOLDOSOKTÓL.
MÁSNAP AZ INDIÁNOK FELHOZTÁK A MÉLYSÉGBŐL FEHÉR JÓTEVŐJÜK ÖSSZEZÚZOTT TESTÉT, S ELTEMETTÉK KEDVES TEMPLOMA MÖGÉ, FENT A SZIKLAPEREMEN. SÍRJA FÖLÖTT KERESZTTÉ FARAGTÁK KI A KIEMELKEDŐ, HEGYES SZIKLACSÚCSOT. S AZÓTA MINDEN ESZTENDŐBEN, A HÍDLESZAKADÁS CSODATÉTELÉNEK EMLÉKNAPJÁN OTT GYŰLNEK ÖSSZE A KERESZT KÖRÜL, ÁJTATOS MEGEMLÉKEZÉSSEL.
MAJDNEM NÉGYSZÁZ ESZTENDŐ TELT MÁR AZÓTA, A SZIKLAKŐBŐL ÉPÜLT TEMPLOM HELYÉN MÁR CSAK ROMOK VANNAK, DE A KERESZT MÉG ÁLL RENDÜLETLENÜL S TALPÁN A MOHOSODOTT, DURVA VÉSÉS:
„ITT NYUGSZIK GREGORIO HOLLÓSI, MINDEN EMBER TESTVÉRE, AKI A SÖTÉTBEN ÉLŐKHÖZ VILÁGOSSÁGOT HOZOTT.”

 

FENYŐVIRÁGZÁS UTÁNI ELSŐ HOLDTÖLTÉN, AMI A MI SZÁMÍTÁSUNK SZERINT JÚLIUS ELEJÉRE ESIK, MAGAM IS FELZARÁNDOKOLTAM A ZUNIK NYOMÁN A SZIKLAKERESZTHEZ. A TEMPLOMOK MA MÁR A VÖLGYBEN VANNAK, S AZ EZÜSTMÍVES NÉP RENDES HÁZAKBAN ÉL ODALENT, BÉKÉSEN, NYUGALOMBAN. DE EZEN A NAPON VALAMENNYIEN MEGINDULNAK, MINDEN IRÁNYBÓL A KANYARGÓ HEGYI ÖSVÉNYEKEN, ŐSI VISELETÜKBEN, NÉMÁN, KOMOLYAN.

MIKOR A NAP LEMENT, OTT ÜLTEK HATALMAS FÉLKÖRBEN A KERESZT ALATT A SZIKLÁN, SZEMKÖZT A MÉLYSÉGES VÖLGYKATLANNAL. OTT ÜLTEM ÉN IS, MÖGÖTTÜK. CSÖND VOLT, SENKI SE BESZÉLT. LASSAN LEMENT A NAP, ÁRNYÉKBA BORULTAK A SZIKLÁK, KÉKESSZÜRKE ÁRNYÉK LEPTE A MESSZESÉGET. GYORSAN SÖTÉTEDETT. HAMAROSAN MÁR MINDEN ELMOSÓDOTT, CSAK A GERINCEK KÖRVONALAI RAJZOLÓDTAK FÖL A CSILLAGOKAT GYÚJTÓ BÁRSONYFEKETE ÉGRE. AZTÁN EGYSZERRE MÉLYEN LENT A FEKETE SÖTÉTSÉG ALJÁN MEGJELENT EGY FÉNYPONT. MOZGOTT. JÖTT FÖLFELE. A ZUNI TÖRZS VÁLASZTOTT TÁVFUTÓJA HOZTA AZ ÉGŐ FÁKLYÁT A ZUNI FÖLD HATÁRÁTÓL FÖL A SZIKLAKERESZTHEZ, PONTOSAN AZON A NYOMON, MELYEN VALAMIKOR NÉGYSZÁZ ÉVVEL EZELŐTT EGY MAGÁNYOS MAGYAR ÉHSÉGTŐL ÉS FÁRADTSÁGTÓL ELCSIGÁZOTT TESTÉT FÖLVONSZOLTA IDE, MAGÁVAL HOZVA A KERESZTÉNYSÉG LÁNGJÁT A SÖTÉTBEN ÉLŐKHÖZ. JÖTT, JÖTT A KICSI LÁNG FÖLFELE AZ ÉJSZAKÁBAN. NÉHA ELTŰNT, MAJD ÚJRA MEGJELENT. NŐTT, NÖVEKEDETT, MÍG VÉGÜL IS TISZTÁN LEHETETT LÁTNI A LOBOGÓ FÁKLYÁT, S ALATTA A FIATAL INDIÁN ÉLES METSZÉS, BRONZSÖTÉT ARCÁT. SENKI SE MOZDULT CSAK A FUTÓ LÉPTEI DOBBANTAK A SZIKLÁN, AHOGY LIHEGVE ÉRTE EL A FÉLKÖR KÖZEPÉN FELÁLLÍTOTT MÁGLYÁT. ITT MEGÁLLT, S AZ ÉG SZUROKFÁKLYÁT SZÉLES LENDÜLETTEL DOBTA BE A MÁGLYA KÖZEPÉBE. A SZÁRAZ SZÉNA PILLANATOK ALATT TÜZET FOGOTT, S A MÁGLYÁBÓL FÖLCSAPOTT A LÁNG A FEKETE ÉG FELÉ. A KELETI SZIKLAPEREMEN AKKOR JELENT MEG A TELEHOLD. NÉMA TISZTELETTEL ÁLLTAK FÖL AZ INDIÁNOK, KOMOR ARCUKAT MEGVILÁGÍTOTTA A MÁGLYA TÜZE. AZTÁN EGYSZERRE CSAK HALK, ZÜMMÖGŐ HANGON ÉNEKELNI KEZDTEK EGY RÉGI-RÉGI DALLAMOT, MELY ÉVSZÁZADOK SORÁN SOKAT VÁLTOZOTT, DE MÉG ÍGY IS SZÍVEN ÜTÖTT: HOL VAGY, ISTVÁN KIRÁLY...

S EGYSZERRE CSAK MINTHA OTT ÁLLT VOLNA MELLETTEM VALAHOL A SÖTÉTBEN JÓ HOLLÓSI GERGELY

MAGA, EZ AZ ERŐSZAK ÁLTAL SZÁMŰZÖTT HAJDANI MAGYAR, S RÉMLETT, MINTHA A HANGJÁT IS HALLOTTAM VOLNA VALAHOL AZ INDIÁNOK SZOMORÚ, ZÜMMÖG ÉNEKE MÖGÖTT, AHOGY A KÖLT SZAVAIVAL A FÜLEMBE SÚGTA: TESTVÉR, OLYAN MINDEGY, MELYIK KAPUN SUHANUNK ÁT A VÉGTELENBE...

 

HA TISZTA SZÍVVEL TESZÜNK MÁSOKÉRT – AZ MINDENKI SZÁMÁRA PÉLDA. PÉLDÁT TEGYEN A MI NEMZEDÉKÜNK A MAGYARSÁGNAK – A NEMZETEKNEK – AZ EGÉSZ VILÁGNAK – HOGY AZ ÖRÖKSÉGÜNK AZ OTT VAN A SZÍVÜNKBEN – A LELKÜNKBEN – A VÉRÜNKBEN – A TUDATUNKBAN – A GONDOLATAINKBAN KRISTÁLYTISZTÁN.

TISZTA SZERETETT GYÉMÁNTTÁ TUDJUNK VÁLNI AZ EGÉSZ VILÁG SZÁMÁRA.

 

 

 

 

MAGYAROK ISTENI SZÖVETSÉGE

BEAVATOTTAK TANÁCSA

BEAVATOTTAK TANÁCSÁNAK ARANYASSZONYA – TELEKNÉ ERZSÉBET